ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich dat je

Hvězda spol. s r.o., Hoblíkova 547/5, 613 00 Brno

IČ: 45479887, DIČ: CZ45479887

Pokud potřebujete informace na téma ochrany vašich údajů, napište na info@zmrzlinahvezda.cz.

Vaše údaje zpracováváme pouze za účelem kontaktování vás (pokud vyplníte kontaktní formulář), plnění smluvních a zákonných povinností. Zpracovávám především tyto informace: jméno, příjmení, email a telefonní číslo.

Kromě registračního a kontaktního formuláře web nesbírá žádné osobní údaje.

Zpracování provádíme převážně my, některá data však předáváme dalším příjemcům z řad orgánů veřejné moci, jak nám ukládá zákon. Dále mohou být údaje zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří nám poskytují serverové nebo cloudové IT služby.

Vaše údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu, případně po dobu uloženou zákonem. Jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

A ještě pár formalit na závěr:

Vaše práva podle GDPR:
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
- Právo vznést námitku proti zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí
- Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Ing. Martin Hvězda